fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

“De kleine lettertjes…”

Bij het boeken van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de gemaakte beelden ligt ten allen tijde bij de fotografe van Sachin Fotografie.
Door het boeken van een fotosessie geeft de klant de fotografe toestemming om de gemaakte beelden van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en/of drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant niet wilt dat de gemaakte beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit uiterlijk op de dag van de sessie kenbaar te maken aan de fotografe door middel een email. Het is niet toegestaan om gekochte/ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe.

Afdrukken
Na betaling en ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is niet toegestaan om beelden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

Deelname wedstrijd
Klant mag bij inschrijving wedstrijd bij andere partijen alleen beelden opgeven die voorzien zijn van het logo van Sachin Fotografie.

Fotosessie
De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd, deze ondertekend is én de betaling van de factuur ontvangen is.
Met het ondertekenen van het contract gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
Na de fotosessie stelt Sachin Fotografie binnen veertien dagen een persoonlijke online galerij samen.
Deze is voorzien van wachtwoord die alleen de klant krijgt toegestuurd op het opgegeven e-mailadres.
In de persoonlijke galerij staan de bewerkte beelden voorzien van logo.
In de galerij kunnen de beelden gekozen worden die in het album mogen.
Bij elke fotosessie zit een album van 15x20cm met 8 pagina’s (8 beelden) bij de prijs inbegrepen.
Digitale bestanden of andere fotoproducten kunnen tot veertien dagen na de fotosessie worden bijbesteld.
Wordt de bestelling later geplaatst en moet hiervoor de galerij weer geopend worden dan zitten hier kosten aan verbonden van €12,50.

Reiskosten
Bij een fotosessie op locatie wordt reiskosten en -tijd van €0,49 per kilometer in rekening gebracht.
Eventuele parkeer- en/of toegangskosten voor een locatie zitten niet in de prijs inbegrepen.

Bewaartermijn
Beelden worden twee jaar bewaard op een harde schijf. Het is mogelijk om nabestellingen te plaatsen nadat de online galerij reeds gesloten is. Hieraan zit echter kosten verbonden om de galerij gereed te maken, te weten €25 voor het opzoeken van de beelden en het maken van een nieuwe persoonlijke galerij.
Prijswijzigingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden zijn geldig. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op oude prijzen.

Betaling
Bij boeken van de sessie ontvangt de klant per mail een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden.
De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van maximaal veertien dagen voorafgaand aan de sessiedag.
Producten worden pas ontworpen, besteld en/of geleverd indien de betaling ontvangen is.

Cadeaubonnen
Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Sachin Fotografie en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar.
Cadeaubonnen zijn alleen geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Annuleringsvoorwaarden
In geval van ziekte is het mogelijk om maximaal 24 uur voorafgaand aan de fotosessie (uitgezonderd cakesmash) kosteloos een afspraak te verzetten.
Bij annulering van een geboekte fotosessie door de klant binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie brengt de fotograaf 30 procent van de overeengekomen totaalprijs in rekening ivm reserveren van tijd en mislopen inkomsten.

Wanneer bij een geboekte newbornsessie de geplande afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie
van de moeder en/of baby, dan worden hier geen kosten aan verbonden.

Bij het annuleren (of niet op komen dagen) van een cakesmash fotosessie worden de taart en tijd/kosten voor het versieren in rekening gebracht.
Dit bedraagt €35,00 + 30 procent van de sessiekosten.
Bij het verzetten van een cakesmash fotosessie zullen alleen de kosten van de taart €35,00 in rekening worden gebracht ivm het bestellen van een nieuwe taart.

Indien Sachin Fotografie de afspraak niet kan nakomen zal deze kosteloos verplaatst worden naar een andere datum.

Te laat komen
Wanneer de klant later komt dan het afgesproken tijdstip gaat dit ten koste van de sessietijd.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de sessiekosten.

Aansprakelijkheid
Sachin Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Sachin Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op fotoafdrukken of producten die niet door haar zijn geleverd.

Privacy en persoonsgegevens
Sachin Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan derden.

This site is protected by wp-copyrightpro.com